Array
 

Vitajte na stránkach Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

 

KLIŠ PF UKF v Nitre podporuje Iniciatívu slovenských učiteľov a požiadavky slovenských vysokých škôl.

http://isu.sk/

 

 

 

Katedra vznikla v roku 1997 ako Katedra cudzích jazykov  a jej úlohou bolo plniť nasledujúce ciele:

- zabezpečiť  prípravu kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka a literatúry pre všetky typy a stupne vzdelávania;

- zabezpečiť prípravu kvalifikovaných elementaristov so zameraním na výučbu buď anglického  alebo nemeckého jazyka;

- vytvoriť pedagogicko-výskumnú  základňu pre rozšírenie odborného vzdelávania učiteľov  elementárneho vzdelávania (1. stupeň ZŠ) o adekvátnu lingvodidaktickú prípravu  v oblasti cudzích jazykov;

-  zabezpečiť odborné jazykové vzdelávanie pre študentov učiteľských a neučiteľských študijných odborov na PF UKF v Nitre.

Spoločenský vývoj a dynamicky sa meniaca situácia v oblasti cudzojazyčného vzdelávania viedla k postupnému rozšíreniu profilácie pracoviska. Táto zmena sa v roku 2009 odrazila aj v zmene názvu na Katedru lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií.

Pracovisko má bohaté medzinárodné kontakty na úrovni bilaterálnej vedeckej spolupráce s univerzitami a výskumnými inštitúciami:  

1.      Katholieke Universiteit Leuven – Belgicko
2.      DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA – Maďarsko – Erasmus
3.      KATHOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄTT-INGOLSTADT – Nemecko
4.      MERSIN UNIVERSITESI – MEU – Turecko
5.      MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ – Turecko
6.      PRIVATE PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIÖZESE LINZ – Rakúsko
7.      PROFESSIONSHOEJSKOLEN LILLEBAELT – Dánsko
8.      PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK – Dánsko
9.      ST MARY'S UNIVERSITY COLLEGE – Veľká Británia
10.    SZKOLA WYZSZA PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ – Poľsko
11.    UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – Španielsko
12.    THOMAS MORE MECHELEN – Belgicko
 
13.        Cumhuriyet University, Sivas - Turecko