Array
 

Vitajte na stránkach Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

 Pozvánka na workshop "From Otherness to Understanding". Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre oslávila 20. výročie svojho založenia 

Pedagógovia a študenti Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) PF UKF v Nitre spoločne oslávili 20. výročie jej založenia akciou, ktorá sa konala 28. novembra 2017 v Galérii Univerzum PF. Oslavu zorganizovali a moderovali študenti prvého a druhého ročníka magisterských študijných programov, Anglický jazyka a kultúra a Anglický jazyk a literatúra. Podujatie sprevádzala živá hudba, súťaž o najlepšie jedlo, tombola a kvíz. Súčasťou programu boli prezentácie úspešných absolventiek katedry – Mgr. Michaely Kališovej a Mgr. Klaudie Paulikovej. Mgr. Michaela Kališová je absolventkou študijného programu Anglický jazyka a kultúra a v súčasnosti pracuje pre spoločnosť Allan Lloyds, ktorá sa zaoberá organizáciou odborných konferencií pre etablované inštitúcie ako aj začínajúce firmy, pričom kooperuje s približne 500 spoločnosťami v oblasti telekomunikácií, bankovníctva a informačných technológií. Mgr. Klaudia Pauliková je absolventkou študijného programu Anglický jazyk a literatúra a na katedre pôsobí ako doktorandka v prvom ročníku študijného programu Didaktika anglického jazyka a literatúry.

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií vznikla v roku 1997 pod názvom Katedra cudzích jazykov. Jej úlohou bolo zabezpečiť prípravu kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka a literatúry pre všetky typy a stupne vzdelávania ako aj rozšíriť odborné vzdelávanie učiteľov elementárneho vzdelávania (1. stupeň ZŠ) o adekvátnu lingvodidaktickú prípravu  v oblasti cudzích jazykov.

V roku 2009 sa katedra premenovala na Katedru lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií a rozšírila svoju oblasť vyučovania a výskumu o problematiku interkultúrnej komunikácie. Katedra získala akreditáciu na zabezpečovanie bakalárskych a magisterských programov: učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra (jednopredmetové štúdium), učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra v kombinácii ako aj neučiteľského programu anglický jazyk a kultúra. KLIŠ má taktiež práva zabezpečovať doktorandský študijný program Didaktika anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.10 Odborová didaktika. Za mimoriadny úspech katedry možno tiež považovať fakt, že Pedagogickej fakulte UKF v Nitre boli uznané práva realizovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore 1.1.10 Odborová didaktika so zameraním na didaktiku anglického jazyka a literatúry.

Pre fotogalériu z osláv 20. výročia založenia KLIŠ PF UKF v Nitre klikajte tu.

 

Katedra vznikla v roku 1997 ako Katedra cudzích jazykov  a jej úlohou bolo plniť nasledujúce ciele:

- zabezpečiť  prípravu kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka a literatúry pre všetky typy a stupne vzdelávania;

- zabezpečiť prípravu kvalifikova

ných elementaristov so zameraním na výučbu buď anglického  alebo nemeckého jazyka;

- vytvoriť pedagogicko-výskumnú  základňu pre rozšírenie odborného vzdelávania učiteľov  elementárneho vzdelávania (1. stupeň ZŠ) o adekvátnu lingvodidaktickú prípravu  v oblasti cudzích jazykov;

-  zabezpečiť odborné jazykové vzdelávanie pre študentov učiteľských a neučiteľských študijných odborov na PF UKF v Nitre.

Spoločenský vývoj a dynamicky sa meniaca situácia v oblasti cudzojazyčného vzdelávania viedla k postupnému rozšíreniu profilácie pracoviska. Táto zmena sa v roku 2009 odrazila aj v zmene názvu na Katedru lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií.

Pracovisko má bohaté medzinárodné kontakty na úrovni bilaterálnej vedeckej spolupráce s univerzitami a výskumnými inštitúciami:  

1.      KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN – Belgicko
2.      DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA – Maďarsko – Erasmus
3.      KATHOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄTT-INGOLSTADT – Nemecko
4.      MERSIN 
ÜNİVERSİTESİ – MEU – Turecko
5.      MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ – Turecko
6.      PRIVATE PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIÖZESE LINZ – Rakúsko
7.      PROFESSIONSHOEJSKOLEN LILLEBAELT – Dánsko
8.      PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE SYD DANMARK – Dánsko
9.      ST MARY'S UNIVERSITY COLLEGE – Veľká Británia
10.    SZKOLA WYZSZA PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ – Poľsko
11.    UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – Španielsko
12.    THOMAS MORE MECHELEN – Belgicko
 
13.    CUMHURIYET ÜNİVERSİTESİ  Turecko