Časopis EnJoY (English Journal for You)

Publikovaný online, jedenkrát za semester, dvakrát ročne

ISSN 1339-7370

Vydáva: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Kontakt: KLIŠ, Dražovská 4, 949 01 Nitra

Kontaktný E-mail: ztabackova@ukf.sk

 

EnJoY 1/2019
 

EnJoY 2/2018
EnJoY 2/2019

EnJoY 1/2018

EnJoY 2/2017

EnJoY 1/2017

EnJoY 2/2016

EnJoY 1/2016

EnJoY 4/2015

EnJoY 3/2015

EnJoY 2/2013-2014

EnJoY 1/2013-2014

EnJoY 0/2013