Department publications

 

 

Here you can find list of department publications, volumes and monographs. Click on the link to see publication view. At the bottom are selected publications available for download.

 

2011

Mária Užáková-František Dano-Daša Munková: English Syntax: Theory and Practice. Second revised edition. CD. ASPA Nitra, 2011. ISBN 978-80-89477-04-3

 

2010

Metodické materiály pre vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ prostredníctvom metodiky CLIL Metodické materiály pre vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ prostredníctvom metodiky CLIL. Nitra: UKF. 2010. ISBN 978-80-8094-765-1 

Modernization of Teaching Foreign Languages Pokrivčáková, S.: Modernization of Teaching Foreign Languages: CLIL, Inclusive and Intercultural Education. Brno: Masarykova Univerzita. 2010. ISBN 978-80-210-5294-9. (kompletná publikácia na stiahnutie)

Slovensko-Ruské medzikultúrne vzťahy Benčič, S.: Slovensko-ruské medzikultúrne vzťahy : interpretácia dramatických diel Antona Pavloviča Čechova. Nitra : ASPA. 2010. ISBN 978-80-969641-7-8. 

Academic Writing Veselá, K. - Ruppel, C. L.: Academic Writing. Nitra: ASPA. 2010. ISBN 978-80-89477-03-6

Teaching English through Children's Literature Žemberová, I.: Teaching English through Children's Literature. Nitra: ASPA. 2010. ISBN 978-80-89477-02-9 

Kultúrny cestovný ruch v teórii a praxi Benčič, S.: Kultúrny cestovný ruch v teórii a praxi. Praha: Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze. 2010. ISBN 978-80-254-7254-5

Modern Teacher of English Pokrivčáková, S.: Modern Teacher of English. Nitra: ASPA. 2010. ISBN 978-80-969641-1 

English Syntax Theory and Practice Užáková, M.: English Syntax: Theory and Practice. Nitra: ASPA. 2010. ISBN 978-80-89477-00-5

Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov na KLIŠ Horváthová, B. a kol.: Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov na KLIŠ PF UKF v Nitre 2010/2011. Nitra: ASPA. 2010. ISBN 978-80-9696419-2

 

 

2009

Foreign Languages at School 6 

English for PhD Students Benčič, S.: English for PhD Students. Nitra: ASPA. 2009. ISBN 978-80-969641-3-0 

Učebné pomôcky pre počítačom podporované vyučovanie cudzích jazykov Veselá, K.: Učebné pomôcky pre počítačom podporovné vyučovanie cudzích jazykov. Nitra. 2009. ISBN 978-80-8094-602-9

Mosty prieniky a perspektívy efektívneho štúdia I Stranovská, E.: Mosty, prieniky a perspektívy efektívneho štúdia I.. Nitra: ASPA. 2009. ISBN 978-80-969641-4-7

Mosty prieniky a perspektívy efektívneho štúdia II Stranovská, E.: Mosty, prieniky a perspektívy efektívneho štúdia II.. Nitra: ASPA. 2009. ISBN 978-80-969641-5-4

Cudzie jazyky a kultúry v modernej škole Pokrivčáková, S. a kol.: Cudzie jazyky a kultúry v modernej škole. Brno: Masarykova univerzita. 2009. ISBN 978-80-210-4974-1 (kompletná publikácia na stiahnutie)

Vyučovanie - mozog - žiak Petlák, E., Valábik, D., Zajacová, J.: Vyučovanie - mozog - žiak. IRIS. 2009 ISBN 978-80-892-5643-3

On Contribution of Modern Technologies Towards Developing Key Competences Šimonová, I., Poulová, P., Veselá, K., Munková, D.: On Contribution of Modern Technologies Towards developing Key Competences. Hradec Králové. 2009. ISBN 978-80-86771-38-0

 

2008 

Foreign Languages at School 5

Children's Literature in English Pokrivčáková, S.: Children's Literature in English. Nitra: ASPA. 2008. ISBN 978-80-969641-1-6 

Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku Pokrivčáková, S.: Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku. Nitra: PF UKF. ISBN 978-80-8094-417-9 (kompletná publikácia na stiahnutie)

Tvorba, správa a analýza e-kurzov Munk, M., Munková, D., Lančarič, D., Červeňanská, M.: Tvorba, správa a analýza e-kurzov. Nitra: UKF. 2008. ISBN 978-80-8094-118-5 

 

 

2007

Foreign Languages at School 4 

Angličtina pre učiteľov, hlavný kurz Malá, E., Filo, J., Rákayová, L., Karvašová, E., Soták, R.: Angličtina pre učiteľov, Hlavný kurz. Nitra. 2007. ISBN 978-80-8094-133-8

 

2006

Foreign languages at School 3 

Understanding Literature Pokrivčák, A., Pokrivčáková, S.: Understanding Literature. Brno. 2006. ISBN 80-86633-54-3 

 

2005

Foreign Languages at School 2 

 

2003

Children's and Juvenile Literature Bobulová, I., Pokrivčáková, S., Preložníková, E., Přibylová, I.: Children's and Juvenile Literature. Nitra. 2003. ISBN 80-8050-628-0 

 

 

For download:

Pokrivčáková, S.: Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku. Nitra: PF UKF. ISBN 978-80-8094-417-9 

Pokrivčáková, S. a kol.: Cudzie jazyky a kultúry v modernej škole. Brno: Masarykova univerzita. 2009. ISBN 978-80-210-4974-1

Pokrivčáková, S.: Modernization of Teaching Foreign Languages: CLIL, Inclusive and Intercultural Education. Brno: Masarykova Univerzita. 2010. ISBN 978-80-210-5294-9.