Pozvánka na metodický workshop

Pozvánka na metodický workshop pre učiteľov anglického jazyka

CALL and CLIL in English Classrooms:

Developing Learner´s Speaking Skills

 
KAJL FF Katolíckej univerzity v Ružomberku,
KLIŠ PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Oxford University Press
a SlovakEdu, o. z.
 
Vás srdečne pozývajú na metodický workshop pre učiteľov anglického jazyka
CALL and CLIL in English Classrooms:
Developing Learner´s Speaking Skills
ktorý sa bude konať na KAJL FF Katolíckej univerzity v Ružomberku
dňa 20. 11. 2015 od 13:00 – 16:00.
 
Viac informácií tu: Pozvánka