Pozvánka na na 2. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
Štátny pedagogický ústav v Bratislave,
KLIŠ PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
IAA Prešovskej univerzity v Prešove,
KAaA FF UCM v Trnave,
KAJL Filozofickej fakulty v Ružomberku
a SlovakEdu, o.z.
 
Vás srdečne pozývajú na 2. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu
 

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?
ktorá sa bude konať v KC SAV Academia v Tatranskej Lomnici
v dňoch 28.- 29. apríla 2016

 
Viac informácií tu: Pozvánka