Array
 

Vitajte na stránkach Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií oslavuje!

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre oslavuje  20. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa bude konať 28. novembra 2017 o 13.00 hod. študentská akcia "KLIŠ Birthday Party" v Galérii Univerzum PF UKF. Oslavu bude sprevádzať živá hudba, rozhovory s bývalými absolventmi, súťaž o najlepšie jedlo, tombola a kvíz.


Katedra vznikla v roku 1997 ako Katedra cudzích jazykov  a jej úlohou bolo plniť nasledujúce ciele:

- zabezpečiť  prípravu kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka a literatúry pre všetky typy a stupne vzdelávania;

- zabezpečiť prípravu kvalifikova

ných elementaristov so zameraním na výučbu buď anglického  alebo nemeckého jazyka;

- vytvoriť pedagogicko-výskumnú  základňu pre rozšírenie odborného vzdelávania učiteľov  elementárneho vzdelávania (1. stupeň ZŠ) o adekvátnu lingvodidaktickú prípravu  v oblasti cudzích jazykov;

-  zabezpečiť odborné jazykové vzdelávanie pre študentov učiteľských a neučiteľských študijných odborov na PF UKF v Nitre.

Spoločenský vývoj a dynamicky sa meniaca situácia v oblasti cudzojazyčného vzdelávania viedla k postupnému rozšíreniu profilácie pracoviska. Táto zmena sa v roku 2009 odrazila aj v zmene názvu na Katedru lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií.

Pracovisko má bohaté medzinárodné kontakty na úrovni bilaterálnej vedeckej spolupráce s univerzitami a výskumnými inštitúciami:  

1.      KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN – Belgicko
2.      DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA – Maďarsko – Erasmus
3.      KATHOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄTT-INGOLSTADT – Nemecko
4.      MERSIN 
ÜNİVERSİTESİ – MEU – Turecko
5.      MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ – Turecko
6.      PRIVATE PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIÖZESE LINZ – Rakúsko
7.      PROFESSIONSHOEJSKOLEN LILLEBAELT – Dánsko
8.      PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE SYD DANMARK – Dánsko
9.      ST MARY'S UNIVERSITY COLLEGE – Veľká Británia
10.    SZKOLA WYZSZA PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ – Poľsko
11.    UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – Španielsko
12.    THOMAS MORE MECHELEN – Belgicko
 
13.    CUMHURIYET ÜNİVERSİTESİ  Turecko